Cum. Ara 6th, 2019

Kağıt PiL Blog

En son çıkanlar ve teknolojik haberler

Atık Kağıt Nedir? Atık Kağıt Kullanımı

6 min read

Hergün tonlarca kağıt harcanıyor ve bunun büyük kısmı kullanıldıktan sonra çöpe gidiyor. Bu böyle devam ederken bir yandan da hergün tonlarca ağaç kesiliyor ve kağıt haline dönüştürülüyor. Bu süreç böyle işlerken biz ormanlarımızın yok olmaması için hiçbir şey yapmıyoruz. Geri dönüşümü tam yapıyor muyuz? -Hayır. Peki kestiğimiz ağaçların yerine ağaç dikiyor muyuz? -Hayır.

Durum böyle vahim bir hale gelmişken ben de üzerime düşeni yapmak istedim ve burdan tüm okuyuculara seslenmek istedim. Atık kağıtlarınızı çöpe atmayın. Aslında biraz daha geriye dönersek kağıtlarınızı verimli kullanın. Her iki tarafını da kullanın mesela. Sorunla baş etmenin yolu problemin köküne inmektir. İlla bu kağıt denen şeyi kullanacaksak, yapabileceğimizin en iyisini yapalım ve verimli kullanalım. Sonra işimiz bitince çöpe atmayalım. Bunları biriktirelim ve geri dönüşüm noktalarına teslim edelim. 

Geriye dönüp baktığımda aslında çevre bilincinin ve geri dönüşüm kavramının insalarımıza hiç yerleşmediğini hatta bu inancın gerilediğinin farkına vardım. Çocukluğumda TEMA vakfının daha çok gönüllüsü vardı mesela. Ya da başka ve daha ilgili bir örnek vereyim. Ben orta okuldayken ilçemizde atık kağıt toplama kampanyası düzenlenmiş ve en çok atık kağıt getirenler tatile yollanmıştı. O zaman küçük ilçemizde tonlarca kağıt toplanmış, en azından bir kaç ağacın kesilmesine engel olunmuştu. Şimdi ise herşey daha güzel olması gerekirken, aslında daha kötü.

Eskiden bu konuda bilgi alabileceğiniz yerler kısıtlıydı ve geri dönüşüm noktası çok azdı. Şimdi ise şehirlerde her yerde geri dönüşüm kutuları var.

Peki Şimdi Ne Olacak?

Öncelikle bu konuda biraz daha bilgilenelim.

Atık Kağıt Nedir?

Atık kâğıt herhangi bir kullanım alanında fonksiyonunu tamamlayan ve atılan her türlü kâğıt, karton ve mukavvalara atık kâğıt denilmektedir. Bu kapsamda, her ne kadar son kullanım yerine gönderilmemiş olsa da, kâğıt fabrikalarından çıkan kopuk kâğıtlar, dönüşüm sırasında çıkan kırpıntı kâğıtlar ve gazete basan matbaalardan çıkan hatalı gazete baskıları ve baskı fazlası gazete kâğıtları da atık kâğıt kabul edilmektedir. Buna karşılık, tek kullanımlık olarak tasarlanmış ve kullanıldıktan sonra atılan her türlü emici kâğıtlar ve temizlik kâğıtları hijyen ve sağlık nedenleri ile geri dönüştürülemediğinden ticari anlamda atık olarak bir ekonomik değere sahip değildir. Atık kâğıtlar geri dönüştürülebilen ve birçok kâğıt türünün imalinde kullanılabilecek tarzda ekonomik değere sahip, kendi çapında alım-satım pazarı olan bir hammaddedir.(wikipedia)

Atık kağıdın çevre bilincinin geliştirilerek, ÇÖPE ATILMASININ ÖNLENMESİ, öncelikle katı atıkları taşımak ve bertaraf etmek için yapılan masrafları azaltmakta ve bu bertaraf etme işleminin temininden önce çöplüklerde çalışan insanların sağlığı açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, çöpleri bertaraf edecek sistemlerinde doğaya zarar verdiği ayrı bir gerçektir.

Türkiye’de kullanılan kağıdın ortalama olarak ancak %43’ü toplanabilmektedir. Ancak toplama işlemi modern bir sisteme dayanarak yapılmadığından toplanan kağıdın bir kısmı bazı kişilerce çöplerin ayıklanması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde toplanan kağıdın iki bakımdan mahzurları vardır. Birincisi çöpe karışan kağıdın evsafı kötüleşmekte, ikincisi bu kağıtların ayıklanması sırasında ortalığa saçılan çöplerin toplum sağlığı açısından tehdit oluşturması ve çevreyi kirletmesidir. Bu nedenlerden ilk olarak sistematik bir toplama sisteminin devreye sokulması gerekmektedir.

Atık kağıdın geri dönüş yüzdesini arttırmak için;

Halkın eğitimine önem verilmeli, ilkokul eğitim programı içersinde  KAĞIT-ORMAN , ATIK-KAĞIT ilişkisi anlatılmalı ve küçük yaştan itibaren bu terbiyenin verilmesine çalışılmalıdır.

 

Ayrıca; Kullanıcıların bilinçlendirilerek kağıtların çöpe karıştırılmadan münferit olarak  ayrı bir yerde biriktirmesi  ve kağıt gibi geri dönüşebilen diğer atıklarında (şişe, cam, metal, demir, kumaş,naylon) yine çöpe atılmadan ayrı olarak toplanma imkanlarının sağlanması gerekmektedir.

 

Yazılı ve görsel basın yolu ile de,  atık kağıdın yeniden değerlendirilmesine yönelik daha etkili ve ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Yapılacak yayınlarda; 

Ø       Kağıdın yakılmaması gerektiği,

Ø       Hangi tip kağıtların geriye kazanabileceği,

Ø       Orman-Atık İlişkileri,

Ø       Evlerde atık kağıtların ne şekilde biriktirileceği,

Ø       Mağazalarda atıkların nasıl toplanacağı,

Ø       Biriktirilen atık kağıdın maddi  sağladığı kazanç,

Ø       Atık kağıdın toplanan alan, bölgeler ve taşıma sistemleri

Belediyelerin kampanyalara ne şekilde ve hangi ölçüde katkıda bulunabilecekleri anlatılmalıdır. 

Ø       Kağıt kullanma kültürü geliştirilip, her çöpe atılan kağıdın ülke ekonomisine, doğasına ve insan gücüne verdiği kayıplar anlatılmalıdır.

Ø       Devlet ve Özel Sektördeki Kağıt Fabrikaları bu yönde gerekli olan teknoloji ile uyumlu hale getirilmelidir.

Ø       Okullarda, Özel ve Resmi dairelerde yeniden değerlendirilmiş kağıttan yapılmış mamullerin kullanılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Bastırılacak her kitabın başına veya sonuna, okuyucuya kağıdın önemini ve neler harcanarak üretildiğini belirten mesajlar, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca konma zorunluluğu getirilmelidir.

 

Atık Kağıt Kullanım Alanları

ATIK KAĞIT İLE YAPILAN ÜRETİMLER 

Yurdumuzda toplanan atık kağıtlarla yapılan üretimler;

Ø       Fluting ve Test Liner   (Oluklu mukavva sektörü – Dış
Ambalaj Kutuları / Buzdolabı, T.V. v.b.)

Ø       Kromo Karton   (İlaç+Deterjan ve diğer ambalaj kutuları)

Ø       Temizlik kağıtları   (Peçete+Mendil+Tuvalet kağıdı v.b.)

Ø       Yazı Kağıtları    (Defter ve kitap)

Ø       Yumurta kartonları

Ø       Çatı Kaplamaları  (  Ondüline)

 şeklinde sıralanmaktadır. 

Üretimde kağıt kullanan sanayi kuruluşları devamlı   olarak “hamur hazırlama”  kısımlarına yatırım yapmakta olup, mümkün olduğunca  atık kağıt kullanma gayreti içersindedir.  

 

Bunları Biliyormuydunuz?

Bugün dünyada, her yıl 16 milyon hektar orman alanı yitirilmektedir.

Bir ton kağıdın geri kazanımı; selüloz-kağıt ithalatı nedeniyle 700-1000 doların ülkemizde kalması anlamına gelmektedir. Yalnızca İstanbul’da bir yılda tüketilen 450.000 ton kağıt geri kazanılsa, Türkiye’de yılda 38 km2 ağaçlık alan korunabilir.

Avrupa’da atık kağıt, tüm kağıt üretiminin %65′ini karşılamaktadır.

%100 geri dönüşümlü kağıttan üretilmiş bir ton kağıt, ağaç, 400 kws

enerji, yaklaşık 26,5m3 su tasarruf edilmesi demektir.

Bir ton atık kağıdın yeniden değerlendirilmesi 17 ağacın kurtarılması

demektir.

Atık Kağıtların Toplanması
Ülkemizde atık kağıt toplama işlemini sınıflandırmak gerekirse şu şekilde sınıflandırabiliriz: toplayıcılar, küçük depolar, seyyar toptancılar, toptancılar, büyük toptancılar ve fabrikaların alım tesisleri.
Toplayıcılar: Bu grup toplama aracına sahip bireylerden oluşur. Çoğunlukla depo sahibi olan toptancılara mal satarlar. Topladıkları atık kağıtlar büyük ölçüde evsel atıklardır. Küçük depolar: Depo sahibidirler. Hem toplayıcılardan atıl kağıt alırlar hem de kendi araçlarıyla toplayıcılık yaparlar. Bazı depolar sadece kağıt alımı yaparken bazıları değişik atık ürünlerde alabilmektedir.
Seyyar Toptancılar: Kendi araçlarıyla depolardan, nadien fabrika ve işyerlerinden alım yaparlar. Aldıkları atık kağıtları fabrikaların alım tesislerine ya da daha büyük toptancılara satarlar.
Toptancılar: Depoları, toplama araçları, presleri ve diğer ekipmanları vardır. Aldıkları malı fabrikalara ve fabrika alım tesislerine gönderler.
Büyük toptancılar: Toptancıların tüm özelliklerine sahiptirler. Yüksek kapasiteli makine ve ekipmanla çalışırlar. Diğer toptancılardan, depoculardan, fabrika ve işyerlerinden mal alımı yaparlar.
Fabrikaların alım tesisleri: sektördeki en gelişmiş makine ve ekipmana sahip tesislerdir. Toptancılardan, depoculardan, fabrika ve işyerlerinden alım yaparlar.

Kaynaklar:

http://www.donkasan.com.tr/

http://www.hercopatikdegildir.com/?p=11

Wikipedia

26 thoughts on “Atık Kağıt Nedir? Atık Kağıt Kullanımı

 1. bence çok bilgilenirici ve fikir verici ama bu gibi birçok kağıt reklamı hem internette hemde tv de olsa keşkee!!!! genede teşekkür ediyorumm…:D

 2. pek beğenmedim çünki ben atık kağıdın kullanım alanını arıyorum atık kağıt ile yapılan üretimleri değil…!

 3. çok güzel. bir araştırma ödevimi buradan yararlanarak yazdım ellerinize sağlık tşk.

 4. bu varya harika bi ödev bütün derslerimde işe yarıy bunu yapan çok çok teşekkür ederim

 5. tesekkür ederim aradıgımdan cok fazlasını ve detaylısını buldum saolun :)))

 6. süpeer bilgiler mevcut proje ödevimi buradan hazırladım çok teşekkürler

 7. çok güzel sosyal ödevimi kolaylaştırıyor ama bir sıkıntım var nedense hep sağ tuş olmuyor ben onu microsoft wörk e kopyalayacaktım olmuyor çok kızdım ama bu siteden çıkmam adını ezberlemem gerekiyor şartım var siz sağ yada sol tuşu yapıcaksınız yaparsınız çok iyi olur yapmazsanız çok kötü olur haberiniz olsun

 8. Sağ tuş yasağı kaldırıldı. Ödevine ekleyebilirsin artık gizem 😀

 9. eline sağlık aekleyen arkadaş beni büyüüüüük bir zahmetten kurtardın eline sağlık

 10. BİZDE BU İSRAFA KARSI DURMAK İSTİYORUZ NASIL İLTİŞİM KURACAGIZ

 11. kagı fabrikalarına artık kagıt satmak istiyorum tel nosu lazım yardımcı olurmusunuz

 12. biz kağıdı öğutup hamur haline getiren bir firmayız şirketlere bu konu hakkında yardımcı olabiliriz..

  0216 390 5008

 13. Çok tesekkür ederim. Ödevim için çok lazım oldu. Yapanın ellerine sağlık cok tesekkur ederım tekrardan .. (bu konuda bılınclı olmaya dııkat edıcem) =)

 14. anasınıfındaki öğrencileri bu konuda bilgilendirmek istiyordum gerçekten bana çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim. umarım bilinçli nesillerin yetişmesine yardımcı olabilirm

 15. ATIK KAGITLARINIZI FABRİKALARIMIZA TESLİM EDEBİLİRSİNİZ ŞAYET HURDA KAGITLARINIZ KAMYON BAZINDA YANİ TONAJLI İSE İSTANBUL İÇİNE SERVİS ARAÇLARIMIZLA ALIM YAPIYORUZ .
  İMHA EDİLECEK MATBU VE ÖNEMLİ EVRAKLARINIZ TUTANAK KARŞILIGINDA İMHA EDİLİR..
  YILDIZ KĞIT SAN VE TİC LTD ŞTİ
  TEL:0212 501 00 92-93
  TEL:0212 501 12 16-17
  TAX:0212 544 90 97
  FAX:0212 482 15 26

 16. merhaba. kırşehirde bir okulda çalışıyorum. geçen hafta konumuz ormanlardı. öğrencilerimle birlikte atık kağıt, cam vb. geri dönüşüm kutuları yapmayı düşüyoruz. ancak bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. biriktirmek kolay ancak bunu nasıl bir geri dönüşüm kuruluşuna aktarırız onu bilmiyoruz. fikir verme konusunda yardımcı olur musunuz? şimdiden teşekkürler.

 17. ben türkiyede günde kaç ağaç kesiliyor onu bilmek istiyorum ancak hiç bir yerden bulamadım bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim

 18. Türkiye de günde kaç ağaç kesiliyor diye merak ediyorum neredeyse bütün sitelere baktım ancak hiçbirinde bulamadım bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 19. ATIK KAGITLARINIZI FABRİKALARIMIZA TESLİM EDEBİLİRSİNİZ ŞAYET HURDA KAGITLARINIZ KAMYON BAZINDA YANİ TONAJLI İSE İSTANBUL İÇİNE SERVİS ARAÇLARIMIZLA ALIM YAPIYORUZ .

  yetkili:dilaver özmen tel:0532 232 61 89-0212 687 86 06

 20. Başta hurda kağıt olmak üzere tüm hurdalarınızı sitemiz üzerinden ilan vererek satabilirsiniz.

  Bu şekilde hem bütçenize katkı sağlar hem de ekonomide geri dönüşümü sağlamış olursunuz..

  Evde işte her yer de kağıt iplastik vb. hurdalarınızı biriktirin http://www.eHurda.net sitesinden ilan verin , firmalarımız gelsin alsın..

  http://www.eHurda.net

Comments are closed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.