Cum. Eki 18th, 2019

Kağıt PiL Blog

En son çıkanlar ve teknolojik haberler

Erkekler dikkat !

3 min read

anemiErkekler dikkat !

Dünya üzerindeki her 5 erkekten biri anemi…

 Kan hastalıkları içinde en sık rastlanan durumlardan biri olan kansızlık özellikle genç ve orta yaşlı erkekleri vuruyor….Kan, vücudun canlılığını sağlayan maddeleri, kalp ve damarlar vasıtasıyla bedenimizin bütün doku ve hücrelerine taşıyan sıvıdır. Kan organizmanın ihtiyaç duyduğu sıvılar, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, mineraller, hormonlar, enzimler, koruyucu hücreler ve oksijeni gerekli yerlere, gerektiği miktarda taşınmaktadır. Ayrıca metabolizma faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atık maddeler, karbondioksit, toksin ve parçalanan hücreler, kan vasıtasıyla ilgili organlara götürülerek dışarı atılır. Bu maddeler atılmazsa, kısa bir sürede yoğunlukları artar ve vücudun iç dengesini bozarak canlıyı ölüme götürür.Anemi kriterleri önemliAnemi kan hastalıkları içinde en sık rastlanılan durumdur. Kanda bulunan kırmızı kan hücreleri (eritrositler) dokulara ve hücrelere oksijen taşırlar. Bunu içlerinde bulunan hemoglobin maddesi sayesinde yaparlar. Hemoglobin aynı zamanda kana kırmızı rengini de veren maddedir. 1 gram hemoglobin 1.4 mL oksijen taşır. Normalde kanda 13-15 gram / 100 mL hemoglobin bulunur. Kırmızı kan hücrelerinin ömürleri 4 ay kadardır. Kandaki Hemoglobin (Hb) değerlerinin 11 g/dl’nin altına düşmesi olarak tanımlanır. Yüzde 90 olasılıkla nedeni demir eksiklidir. Demir vücutta oksijen taşıma görevindeki alyuvarların yapımı için çok önemli ve gerekli bir maddedir.Dünyada:* Her 5 erkekten biri ( % 20’si)* Her 3 kadından biri ( %35’i)* Her 2 gebeden biri ( %50’si)* Her 5 çocuktan ikisi (% 40’ı) kansızdır, ancak pek çoğu bu durumlarını ne yazık ki bilmemektedir.Dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilen anemi kriterleri: Erişkin erkeklerde 13 g/dL’nin altı, Kadınlarda 12 g/dL’nin altı, 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda 11 g/dL’nin altı, 6-14 yaşlarda 12 g/dL’nin altı, anemi kabul edilir.Çocuklar dikkatEn sık rastlanan anemi türleri demir eksikliğine bağlı anemi, Folik asit eksikliğine bağlı anemi, vitamin B-12 eksikliği anemisidir. Gelişmiş ülkelerde 0-5 yaş arası çocuklarda kansızlığa rastlanma sıklığı yüzde 4-20 iken, az gelişmiş ülkelerde aynı yaş grubunda bu oran yüzde 80’lere kadar çıkmaktadır. Ülkemizde bu oran yüzde 50 gibi oldukça yüksek bir değerdedir. Demir eksikliği, özellikle 6. ile 24. aylar arasındaki bebeklerde ve ilkokul çağındaki çocuklarda görülmektedir.YorgunlukAnemide ortaya çıkan şikayetler, doku ve hücrelere yetersiz oksijen taşınmasına bağlı olarak gelişmektedir. Anemili hastalarda yorgunluk,çarpıntı ve nefes darlığı gelişebilir. İleri düzeyde bir anemide ise, bütün bu bulgular, istirahat halinde görülmesinin yanı sıra; kulak çınlaması, baş dönmesi, ağrı, uyuma güçlüğü, iştahsızlık, adet kanamalarının düzensizliği veya fazlalığı, gibi bulgular ortaya çıkabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.