Sal. Eki 22nd, 2019

Kağıt PiL Blog

En son çıkanlar ve teknolojik haberler

Demiryollarının Önemi

5 min read

iyoglu_trenGereken önemi vermiyoruz.

Tüm Dünya ulaşım ağında en çok demiryollarını kullanıyor çünkü en ucuz taşıma yöntemlerinden birisi.ama ülkemizde demiryollarına önem verilmiyor.Geliştirmekten vazgeçtim,mevcut hatlar bile döküntü bir halde.Halen cumhuriyetin kurulduğu yıllardan kalan hatlar kullanılıyor.Ufak tefek bakımlarla bugünlere kadar idare edilmiş bir sistem.

İstediğim şey hızlı tren falan değil.Onlar da gerekli ama bence geri planda olmalı.Özellikle lojistik uzmanları tarafından ülkemizin bir lojistik üssü olması beklenirken biz halen ulaşım konusunda sıkıntı çekiyoruz.Ülkemizde en çok kullanılan yöntem karayolu taşımacılığı.Fakat bu en pahalı sistem.Karayollarına yapılan yatırımlar yerine demiryolu sistemlerine daha çok önem verilmeli.Demiryolları çok büyük yatırımlar istemiyor.Yurtdışına çıktığınız zaman demiryolu istasyonlarının ne kadar gelişmiş olduğunu görürsünüz.Ülkemizde ise hepsi dökülüyor.Tarihi binalarla görev yapmaya çalışıyorlar.

Halbuki bütün bunlar yerine demiryolu sistemimizi geliştirerek çok daha ucuza taşımacılık yaparak,lojistik masraflarımızı azaltabiliriz.Unutmayalım ki lojistik masrafları toplam maliyetin en az %20 kadarlık bir kısmını içeriyor.Özellikle Amerika kuruluş yıllarından itibaren demiryolu taşımacılığına büyük önem vermiştir.

Bu PDF dosyasını incelerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız.

turkiye_demiryollari_haritasi

Bu konu ile ilgili çıkan haberler…

Demiryollarının 152. kuruluş yıldönümü nedeniyle Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Malatya Şubesi tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Sendika binasında Şube Başkanı Hasan Akdemir tarafından yapılan açıklamada, “Tam 152 yıldır bu topraklarda tekerlekli kanat durmadan dönüyor, bu tekerleğin seyrine bakmak bir bakıma ülkemizin geçmişine ve yakın tarihine bakmaktır” denildi.
Akdemir, rayların uzandığı her yere uygarlığı götürdüğünü belirterek, “Kurtuluş savaşıyla birlikte gerekli duyarlılığın gösterilmesiyle aynı tekerleğin döndüğü raylar yeni bir ülkenin bir Cumhuriyetin harcını oluşturmuştur. 1924-1940 yıları arasında yılda ortalama 254 kilometre ve toplamda 4 bin 77 kilometre örülen, 4 bin 60 kilometrede devleştirilen demir ağlar, Cumhuriyetimizin övünç kaynağı ve simgesi olmuştur. Demiryollarımızın bu parlak döneminin ardından 1950’li yıllara gelindiğinde, bütün dünyada demiryolu teknolojileri ilerlerken, ülkemiz ulaşımdaki tercihini demiryollarını göz ardı ederek, karayollarına döndermiştir” dedi.
Yetkililerin demiryollarına yatırım yapmayı açıkladıklarını ancak, uygulamaların bu yönde olmadığını iddia eden Akdemir, “Dün nasıl demiryolları, karayolu karşısında kaderine terk edildiyse, bugünde 11 bin kilometreyi bulan demiryolu hatlarımız hızlı tren projelerinin gölgesinde kaderine terk edilmiştir. Yeni konvansiyonel hatların yapımı bir yana, mevcut hatlar bile yenilenemez hale gelmiştir. Mevcut hatlarımızın gereken bakım ve onarımlarının zamanında yapılmaması nedeniyle peş peşe tren kazaları meydana gelmiştir. Artan tren gecikmeleri nedeniyle yolcularımız için ulaşım çekilmez hale gelmiştir. Demiryolcularının ulaşım halinde güvenliği tartışılır hale gelmiştir” görüşünü ileri sürdü.

Demiryolu taşımacılığı
Araçların birbirine paralel dö­şenmiş bir çift ray üzerinde hareket ettik­leri bir kara taşımacılık sistemi. Baştan be­ri demiryolları yolcu ve yük taşımada gü­venli, ucuz araçlar olarak ün kazanmışlar­dır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişme konusunda büyük önem taşırlar. Tekerleklerin ray üzerindeki sür­tünmeleri çok az olduğundan, demiryolları son derece ekonomiktir. Her gros ton için bir imharbeygirlik bir çekici güç (lokomo­tif) gerekir; bu da normal bir kara yolun­da gerekenin % 10’u demektir. Bununla birlikte bakım gideri gibi sabit giderleri yüksektir, bu nedenle demiryolu şebekesi trafik açısından ne kadar yoğunsa, o kadar ucuza gelmektedir. Yine bu neden, ABD ve İngiltere’deki birçok küçük hattın kapatıl­masına yol açmıştır; ancak başka yerler­de yeni demiryollarının yapımı da sürdü­rülmektedir. Bakım, işaretleşme ve diğer birçok işlev, günümüzde otomatik ve elek­tronik hale gelmiştir.
Demiryolları 16. yüzyıl İngiltere ve Av­rupa’sında maden ocaklarında yük taşıyan arabaların raylar üzerine alınıp gelişmesi ile ortaya çıktı. Bu arabalar ya atlar ta­rafından çekiliyor ya da yerçekiminden ya­rarlanarak hareket ettiriliyordu. Flanşlı (ke-narlıklı) raylar kullanılıyordu. Ancak bu raylarda arabaları makaslardan geçirmek çok zordu. Zamanla bunların yerini düz raylar üzerinde yürüyen flanşlı tekerlekli arabalar aldı. İlk genel yük demiryolu 1801 yılında Surrey’de (İngiltere) açıldı. Bu hat­ta sadece yük taşınıyordu. Demiryollarında modern çağ Trevithick’in  buharlı lokomotifi ile başladı. (Ayrıca  Buhar Makinesi). İlk lokomotifler kaymayı ön­lemek için dişli yollarda yürütüldüler. Son­ra dişli demiryollarının gereksizliği anla­şıldı. Yolcu taşıyan ve lokomotifi! ilk de­miryolu 1825 yılında yine İngiltere’de ça­lışmaya başladı. 1830 yılında Liverpool -Manchester (İngiltere) demiryolunun açıl­ması, bu alandaki hızlı gelişmenin başlangıç noktası oldu. Bu demiryolunda George Stephenson’un “Kocket” adlı lokomotifi kul­lanıldı. Bu eskilere oranla üstün ve daha güvenilir bir lokomotiftir. Bu yıllardan son­ra demiryolları Avrupa ve ABD’de hızla yayıldı. Önceleri raylar tahta traversler üzerine döşeniyordu. Sonraları çelik ve be­ton traversler kullanıldı. Raylar döşenir-ken, genleşmeye olanak sağlamak için ek yerlerinde aralıklar bırakıldı. Günümüzde ise bazı ülkelerde rayların ek yerleri kay­nak yapılarak birbirine bağlanmaktadır. Eskiden ray aralıkları ülkeden ülkeye de­ğişiyordu. Sonraları 1,435 m.’Iik standart aralıklar yaygınlaştı. Demiryolları yapılır­ken virajlar keskin olmaz, yokuşlar çok dik ı/apılmaz. Bunu sağlamak için de kayalar kesilir, tüneller açılır, köprüler yapılır, ge­reken yerlerde dolgu işlemine Öaşvurulur.
ÇİN, EKONOMİYİ DEMİRYOLU YATIRIMIYLA CANLANDIRACAK

 
 Çin Hükümeti, Ekonomiyi Canlandırmak İçin 22 Milyar Dolarlık Demiryolu Yatırımı Gerçekleştirecek.

 
 
Çin Hükümeti, ekonomiyi canlandırmak için 22 milyar dolarlık demiryolu yatırımı gerçekleştirecek.
Demiryolu yatırımlarının, kömür madenlerinin bulunduğu ülkenin kuzeyine yapılacağı bildirildi.

Demiryolu yatırmlarıyla, yeni istihdam olanakları yaratmak isteyen Çin’in, ekonomik büyümeyi de canlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Çin, elektrik üretiminin dörtte üçünü kömürden sağlıyor

3 thoughts on “Demiryollarının Önemi

  1. Demir yolları artık lojistik sektörünün değişmez halkası halıne gelmiştir. Lojistik firmları daha hızlı ve maliyeti düşürmek açısından demiryollarını tercih etmektedir. Örnek olarak http://www.ekol.com sitesindeki bölümleri inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.