Kağıt Falı Nasıl Bakılır

Niyet falı açılırken bir deste oyun kağıdı kullanılır. Fakat el açmadan önce bu desteden bazı kağıtların atılması gerekmektedir. Maça yedilisi ve sinek dokuzlusu hariç tutulmak üzere geri kalan dokuzlular, yedililer ve altılılar desteden çıkartılır. Şimdi destede 42 kart kalmıştır.

Fal için hazırladığınız listenin içinden niyet tutulmak üzere kupa papazı ve sinek kızı ayrılır. Bunlar yüz yüze kapatılarak bir kenara bırakılır ve kartlar iyice karıştırılır.

Niyet tutulması için kupa papazı ile sinek kızını fal açtırmak isteyene veririz. Kart destesini yüz kısmı avuç içine gelecek şekilde elimize alırız. Önce kupa papazı ile desteyi ortasından ikiye ayırır, papazın arkasında kalan tek kartın anlamını, sonra papazın yüz kısmında kalan ilk üç kartın anlamlarını okuruz.

Şimdi Falın Nasıl Açıldığını Görelim

Kağıt Falı

Kağıt Falı Nasıl Bakılır

Desteyi, içine papazı koyarak tekrar iyice karıştırırız. Bu kez sinek kızını alarak desteyi ortasından ikiye ayırırız. Papazla yaptığımız gibi, sinek kızının arkasında kalan kartın anlamını okuruz.

Bundan sonra sinek kızı da dahil olmak üzere desteyi yine iyice karıştırırız.

Şimdi sıra falın asıl önemli kısmına gelmiştir.

Destenin üst kısmından başlamak üzere kartları, yüzleri üste gelecek yani açık şekilde dokuzar adet 4 dizi halinde yere sıralarız. Elde altı kart kalır. Sonra yerdeki dizi içinde, kupa papazının olduğu diziyi sonra sinek kızının bulunduğu diziyi anlamlandırırız.

Eğer kupa papazı yada sinek kızı elde kalan altı kart içindeyse, o zaman en çok öğrenmek istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartın sırasını seçeriz.

Şimdi kupa papazı ile sinek kızının sıralardan birinde olduğunu kabul ederek falımıza devam edelim.

Elde kalan altı karttan birini kupa papazının, birini sinek kızının, diğer dört kartı da en çok öğrenilmek istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartların üzerine yüzleri kapalı olarak koyarız. Sonra bu kartları teker teker açarak anlamlarını kupa papazı ile sinek kızıyla ilgili olarak okuruz. Diğer kartların anlamları da üzerine konmuş olduğu kartların anlamlarıyla ilgili olarak okunmalıdır.

Bu işlem tamamlandıktan sonra deste toplanır ve kupa papazı ile sinek kızı da dahil olmak üzere iyice karıştırılır.

Bu kez kartları üçlü gruplar halinde dörder grup olmak üzere 3 dizi halinde sıralarız. Yine elimizde 6 kart kalır. Yine kupa papazının ve sinek kızının bulunduğu sıraları soldan sağa olmak üzere okuruz. Yine yukarıda söylediğimiz gibi kupa papazı ya da sinek kızı gruplar içinde değil de, elimizdeki 6 kart içinde kalmışsa, en çok öğrenilmesi istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartın sırasını seçeriz.

Yine kupa papazının ve sinek kızının sırada bulunduğunu kabul ederek falımızı sürdürelim.

Sıranın okunması bittikten sonra elde kalan kartın biri, kupa papazının; yoksa öğrenmek istediğimiz anlamı taşıyan kartların üzerine kapalı olarak koyarız.

Sonra bu kartlar teker teker açılarak üzerlerine konmuş olduğu kartlarla ilgili olarak anlamlandırılır.

Bu işlem de tamamlandıktan sonra falın son bölümüne gelmiş oluyoruz.

Kartları toplar yeniden iyice karıştırırız. Sonra üstten bir kart alıp bakarız. Eğer bu kart, kupaysa destenin altından bir kart çekeriz. Bu kartı kapalı olarak diğer kartla birlikte yere bırakırırz. Eğer üstten açtığımız kart, kupa değil de sinekse, bu kart da sinek kızıyla ilgili olduğundan, yine alttan kapalı bir kart çekip bu kartla birlikte ayrı bir yere bırakırız. Böylece kupalar bir sırada, sinekler ikinci sırada bulunmuş olur. Eğer üstten açtığımız kart, kupa ya da sinek değil de başka bir kartsa, bu kartı başka bir kenara atarız, yani kullanmayacağımız için bir kenara koyarız.

Elimizde kart bittikten sonra, açık kartların yanındaki kapalı kartları açarak anlamlarını okuruz.

 

Şimdi Bu Faldaki Kartların Anlamlarının Ne Olduğunu Öğrenelim

 • Kupa Papazı
  Dilek içindir ve erkeği temsil eder.
 • Kupa Kızı
  Dilekte tutulan erkek tarafın akrabasıdır.
 • Kupa Valesi
  Erkeğin fikri, düşüncesidir.
 • Kupa Onlusu
  Ferahlık, rahatlık.
 • Kupa Sekizlisi
  Erkeğin evinde yalnızlık.
 • Kupa Beşlisi
  Kısmet, para, zenginlik.
 • Kupa Dörtlüsü
  Hayat süresi, gelecek.
 • Kupa Üçlüsü
  Erkeğin kendi evi.
 • Kupa İkilisi
  Erkeğin yatağı.
 • Kupa Ası
  Erkeğin kalbi, sevgisi, duygusu.
 • Sinek Papazı
  Kadının akrabasıdır.
 • Sinek Kızı
  Dilek içindir ve kadını temsil eder.
 • Sinek Valesi
  Kadının fikri, düşüncesidir.
 • Sinek Onlusu
  Gözyaşı, üzüntü.
 • Sinek Dokuzlusu
  Uzak ülke, yolculuk.
 • Sinek Sekizlisi
  Kadının evinde yalnızlık.
 • Sinek Beşlisi
  Kısmet, para, zenginlik.
 • Sinek Dörtlüsü
  Hayat süresi, gelecek.
 • Sinek Üçlüsü
  Kadının evi.
 • Sinek İkilisi
  Kadının yatağı.
 • Sinek Ası
  Kadının kalbi, sevgisi, duygusu.
 • Karo Papazı
  Yabancı erkek.
 • Karo Kızı
  Yabancı kadın.
 • Karo Valesi
  Başkasının fikir ve düşüncesi.
 • Karo Onlusu
  Para.
 • Karo Sekizlisi
  Yabancının evinde yalnızlık.
 • Karo Beşlisi
  Kısmet.
 • Karo Dörtlüsü
  Mutluluk.
 • Karo Üçlüsü
  Gündüz yapılacak yol.
 • Karo İkilisi
  Yabancının yatağı.
 • Karo Ası
  Haber, müjde.
 • Maça Papazı
  Hükümet kapısı.
 • Maça Kızı
  Yabancı bir kadından görülecek murat.
 • Maça Valesi
  Kuruntu.
 • Maça Onlusu
  Sıkıntı.
 • Maça Sekizlisi
  Karışıklık.
 • Maça Yedilisi
  Nikah, evlenme.
 • Maça Beşlisi
  İçki sofrası.
 • Maça Dörtlüsü
  Gelecekte iyi haber, kısmet.
 • Maça Üçlüsü
  Gece yapılacak yol.
 • Maça İkilisi
  Yabancının yatağı.
 • Maça Ası
  Büyük keder, ölüm, kötü haber.

 

Şimdi de Birlikte Gelecek Kartların Dilinden Söz Edelim

 

 • Kupa Ası
  Eğer kupa asının yanında her hangi bir kupa varsa, aşk hayatında mutluluk var demektir.
 • Kupa Papazı
  Eğer kupa papazının yanında, sekizlisi bulunuyorsa, erkek evinde yalnızlığı gösterir.
 • Kupa Kızı
 • Eğer kupa kızının yanında, kupa beşlisi varsa beklenmedik bir haber ya da sevince işarettir. Eğer kupa kızı maça onlusuyla beraberse, tehlikeli girişimlerden kaçınılması gerekir. 
 • Kupa Valesi
  Kupanın valesi, sineğin beşlisiyle beraberse, para tekliflerine kulak asılmaması gerekir.
 • Kupa Onlusu
  Eğer kupa onlusu, karonun onlusuyla beraberse bir evlenme haberidir. Eğer sineğin onlusuyla beraberse, iş hayatında büyük bir başarıdır.
 • Kupa Sekizlisi
  Kupa sekizlisi yanında, karonun sekizlisi varsa, dokuzlusuyla beraberse, yolculuk sonundaki iş hayatında başarı demektir.
 • Karo Ası
  Karonun ası, karo cinsinden bir kağıtla beraberse, girişilen işlerde başarı sağlanması ihtimali kuvvetlidir. Karo ası sinek sekizlisiyle beraber bulunuyorsa, para gelecek demektir.
 • Karo Papazı
  Karonun papazı, maça sekizlisiyle birlikte olursa, ani bir yolculuk ihtimali fazladır. Sineğin sekizlisiyle birlikteyse, önemli bir proje yakında gerçekleşecektir.
 • Karo Kızı
  Karonun kızı, maça beşlisiyle beraberse, yabancı bir kadınla beraber içki sofrasına oturulacak demektir.
 • Karo Valesi
  Karonun valesi, karo asıyla beraberse, yakın bir gelecekte haber alınması mümkündür. Eğer karo valesi, sinek valesiyle beraberse, yolculuk ihtimalidir
  .
 • Karo Onlusu
  Karonun onlusu, kupa onlusuyla beraberse, bir gönül bağlantısı var demektir.
 • Karo Sekizlisi
  Karonun sekizlisi, sinek sekizlisiyle beraberse, önemli bir para konusu kolayca çözümlenecek demektir. Kupanın sekizlisiyle birlikte, önemli bir işin başlangıcı sayılabilir.

 

Kaynak:http://www.webhatti.com/burclar-alemi-ve-astroloji/71095-kagit-fali-nasil-bakilir.html

You May Also Like

About the Author: t4h4bx

48 Comments

 1. arkadaslar bu falı annem bakardı oda babaannesinde öğrenmiş zamanın da daha bu falda kartların yalan söylediğini görmedim bu yaşıma kadar

 2. kartın anlamlarından olan hükümet kapısı yabancının yatağı kadının erkeğin yatağı gibi kartları nasıl yorumluyorsunuz??

 3. “Yine yukarıda söylediğimiz gibi kupa papazı ya da sinek kızı gruplar içinde değil de, elimizdeki 6 kart içinde kalmışsa, en çok öğrenilmesi istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartın sırasını seçeriz.”

  “en çok öğrenilmesi istenen dilek” nedir?

 4. denedim baya doğru çıktı … yalnız en son bölümdeki gelecek kartların dilinden söz edelim kısmında, kupalardan ve karolardan bahsetmiş hadi kupaları anladım da karoların yerine sineklerin anlamı yazması gerekmiyor mu ? çünkü en son 2 li ayırdıgımızda bi tarafta kupalar diğer tarafta sinekler kalıyor :s duru bence o en cok öğrenilmesi istenen dilek diğer kartların anlamlar mesela erkeğin yatagına,fikrine, kalbine atabilirsin diğer kartları da …

 5. yaaa hiç bir şey anlayamadım yapmaya çalıştım ama sonra vaz geçtim çünkü tek başına bakanları onlar rahat bırakmıyolarmış

 6. kartlar birbiriyl tutarlı çıkıyor gibi fakat o kadar çok kart çıkıyor ki en son yorumlar birbirine giriyor..bu bahsedilen 3 açılımdan sadece bir tanesini mi yapmak gerekiyor acaba?

 7. Desteyi, içine papazı koyarak tekrar iyice karıştırırız. Bu kez sinek kızını alarak desteyi ortasından ikiye ayırırız. Papazla yaptığımız gibi, sinek kızının arkasında kalan kartın anlamını okuruz. iste ben bu kismi anlamadim

 8. Eğer kupa papazı yada sinek kızı elde kalan altı kart içindeyse, o zaman en çok öğrenmek istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartın sırasını seçeriz.

  Bu ne ya?
  Bu kısmı ben hiç anLamadım =/

 9. Kağıt falının tek kişi tarafından bakılması uğursuzluktur..!Öğrenmek istediği şeyi öğrenebilir fakat öğrendiği şeyin tam tersine dönmesi doğaldır.Ayrıca fal baktıran kimsenin (Müslümansa) 40 gün hiç bir şekilde ibadetleri ve duaları kabl edilmezmiş..!

 10. bu saçmalıklara inanan bi sizler kalmışsınız heralde huzur arıyosanız islama dönün ok kağıtmış falmış boş işler kendinizi kandırmaktan başka birşey değil gençler ben ismail babasultan25tr@hotmail.com facebooktanda ulaşabilirsiniz ismail yuvaşen

 11. bu falı ben kendime çevremdekilere sürekli bakıyorum.inanın tek kelime ile süper.hepsi çıkıyor.çevremdekiler bana bu fal yüzünden abone olmuş durumdalar.

 12. okudum kendimede baktım arkadaşlarımada coookkk doğru hepsi cıkıo kendime baktığmdada tam tersi cıkıo diolar ama öle bişi olmadı aynıları cıktıı….. tam aşk falı qercektennnnnn….

 13. arkadaşlar bn de merak almıştım fal işine ancak joe nun yorumundan sonra araştırdım gerçekten de fala inansanz da inanmasanız da çok günahmış ve buna inanmak peygamberimize ve Kuran ı inkar etmek anlamına geliyormuş..lütfen devam etseniz de bu konuyu sadece bi düşünün bikaç dakika..

 14. fal bakmasi gunahtir diyenler…bence bu kadar buyutulmesine gerek yok zaten bir falda insan sadece istedigine yani isine gelene inaniyor.

 15. erkegin yatagi ve kadinin yatagi kartlari nasil yorumlaniyor?? bu kartlarin tam olarak anlami nedir? ltf bilen varsa paylassin!!

 16. ya fallara mı inanıyorsunuz koskoca insanoğluna bahşedilmemiş geleceği görmek iki kağıt parçası mı biliyor herşeyi aptal olmayın lütfen mantık yokmu sizde….

 17. kocam beni aldatıyormuş, bu fal ile öğrendim. yıllardır kendi kendine bakarı yanıldığını görmedim.

 18. ya fal iyi hoş da anlamadığım şeyler va.mesela eğer elimizdeki 6 kartta sinek kızı veya kupa papazı varsa ne yapıcaz.fal anlatımınd bunu hep es geçmiş.ayrıca kadnının yatağı-erkeğin yatağı nasıl yorumlanıyor.üstteki yorumlarda bir çok kişi doğru çıkıyor filan demiş ama kimse de sorulanlara cevap verme gereği duymamış.

 19. JOE enqin bilqilerinden cok etkilendim peki qelenleri nasıl qönderiorz :D:D:DD:D:D:D:D:D:D:D:D
  fala bakmayın cok sacma bişey :D:D sdce can sıkntısna qirdm bu yorumda koptum uqursuzluk faln ozmn herkez lanetlendi :D:D

 20. Bazı arkadaşlar İslam’a dönün gibi saçma sapan laflar etmişler. Bu siteye girdik diye veya fal bakıyoruz diye Müslüman değiliz anlamına gelmiyor. Ayrıca madem anlamda olduğu düşünüyorsunuz siz neden girdiniz buraya anlamıyorum. Bunun cevabını veremiyorsunuz. Eminim böyle yazanlar fala bizden çok inananlardır. Sizlere soruyorum fal bakmıyorsanız burada işiniz ne?

 21. Maça yedilisi ve sinek dokuzlusu hariç tutulmak üzere geri kalan dokuzlular, yedililer ve altılılar desteden çıkartılır. Şimdi destede 42 kart kalmıştır. bune yaaa:s

 22. yorumlamazdım da hekes duzenlı konusmaya calısıo bu hosuma gıttı dıe bende fıkrımı soylemek ıstedım fal ınsanın kendısıne yakıstırdıgı basıt bıseydır;) rahat olun arkadaslar…

 23. fal bakmak için bunu bilincinde yada haytnda farklılıklar olması gerekir allhın sana verdiği bi yetenek yada cinler böle diyorum inanmıyabilirsinz ama gerçek bunlar benim başımda böyle bi bela var hiç karışmayın başınız yanabilir eğer çok isiyosanız şansınızı ölçtürün tarot hocasında ve tarot falı bakın…

 24. hükümet kapısı, resmi kapı yani okul olur devlet kapısında bi iş olur . erkeğin yatağı demek yattığı yerden düşündüğü kişi anlamına gelir aklında olan kişyi temsil eder başka kadının yolu yatağı çıkıyorsa aklında başkası var demektir. bende bu fala çok bakıyorum ve baktığım kişiler hepsinin çıktığını düşünüyor . yalnız ben bütün kartları yorumluyorum. oyun amaçlı bakıyordum ama şimdi baktığım herkes hepsinin doğru çıktığını söylüyor. ben oyun amaçlı bakıyorum ama onlar inanıyolar :))

 25. bu fala hep bakarım annem de bakardı bn de ondan öğrendim bizim ailede geleneksel bişey oldu artık bu fal nesilden nesile aktarıyoruz ama önüne gelen bakmasın bu fala tavsiye etmem dikkat edin başınıza bi bela almayın..

 26. ya arkadaslar benim türkcem cok iyi degil nasil yapacigimi anlamadim deste felan bana biri resim yollayabilirmi sekli nasil gözüküyor diye ve video cok sevinirim anlamarini anladimda kartlari nasil koycam karstir falan anlamadim ne olur bana yardim edin

 27. bişey anladıysam arap olayım dicem ama arabım pek bişey değişmiyor herhalde :))biri bana bunu anlatabilirmi??

 28. herkesin abone olduğu kız bı yardımcı olsan ben bu yazıdan bişey anlamadım acıklayıcı olarak yazsana

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir